Γενικά

1.1. Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα μας flip2store.gr.(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα» ή η «Επιχείρηση» ή «εμείς» ή «flip2store.gr»).

H Ιστοσελίδα αυτή σας δίνει την δυνατότητα να πουλήσετε το μεταχειρισμένο σας προϊόν- υπολογιστή Apple ακολουθώντας μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία, τα βήματα της οποίας επεξηγούνται με λεπτομέρεια κατωτέρω και επιπλέον είναι εμφανή στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον η ιστοσελίδα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του οποίου προβάλλονται ηλεκτρονικά τα προϊόντα – υπολογιστές Apple τόσο μεταχειρισμένα όσο και καινούργια τα οποία μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο Flip2Store, η οποία εδρεύει στην Νίκαια, ΑΦΜ 048108403 , ΔΟΥ Νικαίας, τηλ: 212 10 44 200. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@flip2store.gr, αριθμός ΓΕΜΗ 134504907000.

1.2. Η επιχείρηση είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας προϊόντων Apple και διαθέτει την απαραίτητη άδεια πώλησης των προϊόντων αυτών εντός της ελληνικής επικράτειας (Αριθμός πελάτη infoquest 671042).

1.3. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η διενέργεια πωλήσεων από εσάς προς την επιχείρηση καθώς και η διενέργεια αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής αναφερόμενα «προϊόντα»), υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων, διενέργεια πωλήσεων από εσάς ή/και αγορών από την επιχείρηση καθώς η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και η πώληση ή/και αγορά προϊόντων, συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, παρακαλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή, τη διενέργεια πώλησης ή αγοράς μέσω αυτής άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.4. Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα μας και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης πώλησης, αγοράς ή συναλλαγής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχουμε.

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

ε) να τροποποιούμε τα προϊόντα που αγοράζουμε από εσάς, τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύουμε οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

στ) να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη της  Ιστοσελίδας.

1.5. Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την επιχείρηση και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η επιχείρηση δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

Περιγραφή συναλλαγών

Α. Αγορά μεταχειρισμένων υπολογιστών Apple από ιδιώτες, αποκλειστικά εντός Νομού Αττικής

2.1. Μέσω της ιστοσελίδας σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε μεταχειρισμένα προϊόντα- υπολογιστές Apple που σας ανήκουν ακολουθώντας μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία, τα βήματα της οποίας είναι εμφανή από την ιστοσελίδα και επιπλέον για τη δική σας διευκόλυνση περιγράφονται με λεπτομέρεια κατωτέρω. Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνον προϊόντα που δύνανται να παραληφθούν από συγκεκριμένο σημείο εντός του Νομού Αττικής.

2.2. Διαδικασία πρότασης προς αγορά του μεταχειρισμένου υπολογιστή σας: Ειδικότερα, δια μέσου της ιστοσελίδας σας δίνουμε την δυνατότητα να αποσύρετε τον μεταχειρισμένο υπολογιστή σας σε τιμή που αντιστοιχεί στην αξία του με βάση τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας και την κατάσταση στην οποία αυτό ευρίσκεται κατόπιν της χρήσης του από εσάς. Για τον σκοπό αυτό, σας προσκαλούμε να μας υποβάλετε πρόταση προς αγορά του μεταχειρισμένου υπολογιστή σας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν. Έχουμε δημιουργήσει μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η διαδικασία απόσυρσης και το τίμημα που θα σας καταβληθεί θα είναι αντίστοιχο στην πραγματική αξία του υπολογιστή σας. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

2.2.1 Επιλέγετε την σειρά υπολογιστικού συστήματος (για παράδειγμα iMac ή MacBook κ.τ.λ.) του υπολογιστή σας από το κατάλληλο εικονίδιο στην ιστοσελίδα μας

2.2.2 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου: Συμπληρώστε σωστά το ερωτηματολόγιο με τα πραγματικά στοιχεία που περιγράφουν τον υπολογιστή σας και την σημερινή του κατάσταση, βάση της οποίας θα γίνει ο καταρχήν υπολογισμός της αξίας (στο εξής «Προσωρινή Αξία») του υπολογιστή σας. Επισημαίνεται ρητώς ότι με την συμπλήρωση των συγκεκριμένων στοιχείων δηλώνετε υπεύθυνα προς την επιχείρηση ότι εξ’ όσον γνωρίζετε τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά και περιγράφουν την πραγματική κατάσταση του υπολογιστή σας. Εντούτοις, η κατάσταση του υπολογιστή σας θα επιβεβαιωθεί/οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο του προϊόντος από την επιχείρησή μας και τον οριστικό υπολογισμό της αξίας (στο εξής «Τελική Αξία») του υπολογιστή σας.

2.2.3 Προσωρινή Αξία Προϊόντος: Μετά την συμπλήρωση όλων των στοιχείων στο σχετικό ερωτηματολόγιο θα υπολογίζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο η Προσωρινή Αξία του προϊόντος. Εν συνεχεία έχετε την επιλογή είτε να αποδεχτείτε την Προσωρινή Αξία είτε να αντιπροτείνετε εσείς άλλη Προσωρινή Αξία, είτε να απορρίψετε τελείως την προσφορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποδέχεστε ότι η Προσωρινή Αξία (είτε εκείνη που καθορίστηκε αυτοματοποιημένα από εμάς, είτε εκείνη που ορίσατε εσείς και αποδεχτήκαμε προσωρινά εμείς) τελεί υπό την ρητή επιφύλαξη της Τελικής Αξίας που θα καθορίσει η επιχείρησή μας μετά τον έλεγχο του υπολογιστή σας από την ίδια στις Εγκαταστάσεις της. Ως εκ τούτου η αποστολή της αίτησης προς ενδιαφέρον πώλησης μεταχειρισμένου προϊόντος βάσει της Προσωρινής Αξίας, αποτελεί πρότασή σας προς εμάς για αποδοχή της συγκεκριμένης αίτησής σας ή για υποβολή αντιπρότασης προς αγορά ή απόρριψης της πρότασής σας στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προϊόντος σας που θα διεξάγουμε στις εγκαταστάσεις μας.

2.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή μεταχειρισμένου προϊόντος: Μετά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ο ενδιαφερόμενος πωλητής είναι υποχρεωμένος να κατεβάσει (download) υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτοματοποιημένα (με βάση τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ο πελάτης) με την οποία θα δεσμεύεται και θα εγγυάται ότι το προϊόν δεν είναι κλωπιμαίο ή απωλεσθέν από τρίτο και ότι το έχει αποκτήσει νόμιμα στην κατοχή του και ότι έχει την ικανότητα διάθεσης αυτού κατά τον τρόπο που προβλέπεται στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο ενδιαφερόμενος πωλητής οφείλει να την υπογράψει ενώπιον ΚΕΠ ή αστυνομικής Αρχής η οποία θα βεβαιώσει και το γνήσιο της υπογραφής του. Φέρετε την πλήρη ευθύνη για την καλόπιστη κτήση του προϊόντος με νόμιμο τρόπο και απαλλάσσετε την επιχείρηση από κάθε ευθύνη για τυχόν δική σας παράνομη πράξη ή παράλειψη. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας κατά τους όρους του νόμου σε κάθε τρίτο που δικαιούται να λάβει γνώση προς διερεύνηση ή καταλογισμό ή επιβολής ποινών για τυχόν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις σας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση τότε η αποστολή της πρότασής σας προς την επιχείρηση δεν είναι δυνατή. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε πρόταση προς πώληση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος πωλητής.

2.2.5. Δωρεάν παραλαβή του υπολογιστή από τον χώρο σας προς έλεγχο: Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την υποβολή της αίτησης προς εμάς αποκτάτε αυτομάτως λογαριασμό χρήστη στην Ιστοσελίδα (στο εξής «Λογαριασμός Χρήστη»). Προς τον σκοπό αυτό οφείλετε να ορίσετε συγκεκριμένο όνομα χρήστη και μυστικό κωδικό πρόσβασης ενώ κάθε φορά που θα συναλλάσσεστε μελλοντικά με την Επιχείρηση μπορείτε να χρησιμοποιείται τον λογαριασμό αυτό. Εν συνεχεία, μετά την υποβολή της αίτησής σας προς εμάς, θα σας αποστέλλουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα αυτοματοποιημένο email στο email επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει ότι λάβαμε την επικοινωνία σας. Εν συνεχεία, σε εύλογο χρόνο, είτε θα σας αποστέλλουμε email είτε θα επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τον συγκεκριμένο χρόνο που θα έρθουμε να παραλάβουμε το προϊόν προς έλεγχο. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε νεότερο email σας ή τηλεφωνική σας επικοινωνία, για να καθορίσουμε άλλη ημέρα/ώρα παραλαβής εντός 24 ωρών από την αποστολή του δικού μας email (ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) τότε θα θεωρήσουμε ότι το συγκεκριμένο ραντεβού ισχύει και θα προσέλθουμε στον τόπο που έχετε δηλώσει προς παραλαβή του προϊόντος για έλεγχο. Ο χρόνος παραλαβής του προϊόντος θα διαμορφώνεται από εμάς με βάση το γενικότερο χρονοδιάγραμμα μεταφορών της επιχείρησής μας και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μην υπάρχουν αναιτιολόγητες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις από ανωτέρα βία (όπως λ.χ. κίνηση, πορείες, κακοκαιρία κ.ο.κ.) – θα προσπαθούμε όμως να σας ενημερώνουμε με κάθε εύλογο μέσο (email, επικοινωνία στο κινητό, sms). Σας ενημερώνουμε πάντως ότι οι παραλαβές των προϊόντων προς έλεγχο γίνονται εντός εργάσιμων ημερών Δευτέρα- Παρασκευή 18.00 έως 21.00 και Σαββάτου από 18.00 έως 21.00. Σε περίπτωση που έρθουμε στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού μας και δεν σας βρούμε τότε η επιχείρηση δεν υποχρεούται να έρθει ξανά προς παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς εκ νέου μαζί μας.

2.2.5. Η μεταφορά προς έλεγχο του προϊόντος από τον χώρο που θα μας ορίσετε προς την Εγκατάστασή μας θα είναι δωρεάν για εσάς. Επισημαίνουμε, όμως, τα εξής:

ι) θα πρέπει να μας ορίσετε συγκεκριμένο χώρο παραλαβής εντός συγκεκριμένου ακινήτου που ευρίσκεται στο νομό Αττικής (και μόνον) – στο εξής ο «Χώρος Παραλαβής». Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο ή στην είσοδο ενός ακινήτου η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος. Επίσης αν το προϊόν το παραδώσει τρίτος και όχι εσείς προσωπικά τότε ο τρίτος λογίζεται ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πωλητή τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση και στο ερωτηματολόγιο.

ιι) κατά την παραλαβή του προϊόντος θα γίνεται ένας πρώτος πρόχειρος έλεγχος αυτού (στο εξής «Προσωρινός Έλεγχος») και θα σημειώνονται στο ειδικό έντυπό μας ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως όλως ενδεικτικά τυχόν εμφανείς εκδορές ή άλλα ελαττώματα, τυχόν εμφανείς ελλείψεις με βάση το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του ενδιαφερόμενου πωλητή ή οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό πρόβλημα μπορεί να διαπιστωθεί με έναν πρόχειρο και γρήγορο αρχικό έλεγχο). Το ειδικό αυτό έντυπο θα υπογράφεται και εσάς ως τον ενδιαφερόμενο πωλητή (ή από τον τρίτο που θα παραδίδει το προϊόν για λογαριασμό σας) και θα αποτελεί τις καταρχήν συνομολογημένες ιδιότητες του μεταχειρισμένου προϊόντος που τελούν όμως υπό την ρητή επιφύλαξη του τελικού ελέγχου που θα διενεργήσει η επιχείρηση στην Εγκατάστασή της (στο εξής ο «Τελικός Έλεγχος») που θα καθορίσει και την Τελική Αξία του προϊόντος.

ιιι) Οφείλετε να παραδώσετε στην επιχείρηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με το γνήσιο της υπογραφής) την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.5. ανωτέρω καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας – τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης και της ταυτότητάς σας θα πρέπει να συμπίπτουν. Σε περίπτωση που αρνηθείτε ή δεν προσκομίζετε τα ανωτέρω, η επιχείρηση θα αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι αν το προϊόν το παραδίδει τρίτος, τότε η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πωλητή (και όχι του τρίτου), το δε αντίγραφο ταυτότητας θα πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πωλητή (και όχι του τρίτου)

2.2.6 Τελικός Έλεγχος/Τελική Αξία Μεταχειρισμένου Προϊόντος

Μετά την παραλαβή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση θα προβαίνει στον Τελικό Έλεγχο του προϊόντος στην Εγκατάστασή της βάση του οποίου θα καθορίσει την Τελική Αξία του προϊόντος και θα σας αποστείλει σχετικό ενημερωτικό email εντός το αργότερο 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

ι) Σε περίπτωση που η Τελική Αξία συμπίπτει με την Προσωρινή Αξία, τότε το email θα λογίζεται ως αποδοχή της πρότασής σας και η επιχείρηση θα προβαίνει στην καταβολή του αντιτίμου με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 2.4.

ιι) Σε περίπτωση που η Τελική Αξία διαφέρει από την Προσωρινή Αξία τότε το email θα περιλαμβάνει την αντιπρόταση της επιχείρησης ως προς το τίμημα. Προσοχή: Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λάβει από εσάς εντός το αργότερο 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του email με την αντιπρότασή της, δικό σας email με αποδοχή ή απόρριψη της αντιπρότασης της τότε θα λογίζεται ευλόγως από την επιχείρηση ότι η αντιπρότασή της έχει γίνει αποδεκτή και θα προχωράει στην καταβολή του αντιτίμου με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 2.4.

ιιι) Σε περίπτωση που λάβει νέα αντιπρόταση από εσάς με email εντός το αργότερο 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του δικού της email, σε συνέχεια του ιι) ανωτέρω, τότε η επιχείρηση δικαιούται να την αποδεχτεί, να αντιπροτείνει εκ νέου ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή.

iv) Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση θα καταρτίζεται όταν α) η Τελική Αξία συμπίπτει με την Προσωρινή Αξία ή β) όταν η Τελική Αξία αν και διαφορετική από την Προσωρινή Αξία γίνει αποδεκτή με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω (με ρητή δήλωσή ή με υπονοούμενη δήλωση) από εσάς.

v) Η επιχείρηση δικαιούται να απορρίψει εξαρχής τελείως το προϊόν που προσφέρατε προς πώληση καθώς και την αρχική σας πρόταση. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσει και πάλι σχετικά με email και θα προχωρήσει στην διαδικασία επιστροφής του προϊόντος κατά τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο.

2.3. Τυχόν επιστροφή προϊόντος λόγω μη συμφωνίας αγοράς από την Επιχείρηση: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2.2.6 ανωτέρω λόγους η επιχείρηση επιστρέψει το προϊόν σε εσάς, τούτο θα γίνει με δικά της έξοδα υπό τους ακόλουθους όρους:

ι) η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον στον Χώρο Παραλαβής.

ιι) θα σας ενημερώσουμε με email για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα σας επιστρέψουμε το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν μας αποστείλετε αδυναμία παραλαβής το συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης τότε θα λογίζεται ευλόγως ότι τον έχετε αποδεχτεί και άρα οφείλετε να είστε παρόντες στον Χώρο Παραλαβής κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος θα διαμορφώνεται από εμάς με βάση το γενικότερο χρονοδιάγραμμα μεταφορών της επιχείρησής μας και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μην υπάρχουν αναιτιολόγητες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις από ανωτέρα βία (όπως λ.χ. κίνηση, πορείες, κακοκαιρία κ.ο.κ.) – θα προσπαθούμε όμως να σας ενημερώνουμε με κάθε εύλογο μέσο (email, επικοινωνία στο κινητό, sms). Σας ενημερώνουμε πάντως ότι οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται εντός εργάσιμων ημερών από 18.00 έως 21.00 και Σαββάτου από 11.00 έως 15.00.

ιι) θα σας ενημερώσουμε με email για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα σας επιστρέψουμε το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν μας αποστείλετε αδυναμία παραλαβής το συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης τότε θα λογίζεται ευλόγως ότι τον έχετε αποδεχτεί και άρα οφείλετε να είστε παρόντες στον Χώρο Παραλαβής κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος θα διαμορφώνεται από εμάς με βάση το γενικότερο χρονοδιάγραμμα μεταφορών της επιχείρησής μας και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μην υπάρχουν αναιτιολόγητες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις από ανωτέρα βία (όπως λ.χ. κίνηση, πορείες, κακοκαιρία κ.ο.κ.) – θα προσπαθούμε όμως να σας ενημερώνουμε με κάθε εύλογο μέσο (email, επικοινωνία στο κινητό, sms). Σας ενημερώνουμε πάντως ότι οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται εντός εργάσιμων ημερών από 18.00 έως 21.00 και Σαββάτου από 11.00 έως 15.00.

ιιι) Ιδιαίτερη προσοχή παρακαλούμε να δώσετε στα κατωτέρω:

α) Σε περίπτωση που έρθουμε στον Χώρο Παραλαβής κατά το καθορισμένο ανωτέρω χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει κάποιος να παραλάβει το προϊόν τότε το προϊόν θα επιστρέφει στην Εγκατάστασή μας και θα σας ενημερώνουμε με email. Στην συνέχεια οφείλετε να το παραλάβετε εσείς οι ίδιοι από την Εγκατάστασή μας, είτε προσωπικά εσείς, είτε με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (θα πρέπει οπωσδήποτε να μας αποστείλετε προηγουμένως τα στοιχεία του προσώπου αυτού και να έχει μαζί του την ταυτότητά του κατά την παραλαβή καθώς και δική σας εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής).

β) Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε κάποια από τις ανωτέρω πράξεις προς παραλαβή του προϊόντος σας, σας ενημερώνουμε ρητώς ότι το προϊόν θα παραμείνει στην Εγκατάστασή μας για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες από την παραλαβή του προς έλεγχο. Κατά το χρόνο αυτό θα το διατηρούμε στην Εγκατάστασή μας ως άμισθοι θεματοφύλακες. Μετά το πέρας των 3 μηνών θα σας αποστέλλουμε ένα τελευταίο email υπενθύμισης. Μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του τελευταίου αυτού email θα παραδίδουμε το εν λόγω προϊόν προς ανακύκλωση. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία θα επιβαρύνουν εσάς και η επιχείρησή μας επιφυλάσσετε να σας αποστείλει σχετικό τιμολόγιο προς κάλυψη των εξόδων της.

γ) Σε περίπτωση που στον Χώρο Παράδοσης εμφανιστεί προς παραλαβή του προϊόντος τρίτο πρόσωπο που μας δηλώσει ότι είναι εξουσιοδοτημένο από εσάς και μας παραδώσει έγγραφο με γνήσιο της υπογραφής σας, τότε η επιχείρησή μας ευλόγως θα τεκμαίρει ότι το πρόσωπο αυτό είναι πράγματι εξουσιοδοτημένο από εσάς και δεν θα φέρει καμία ευθύνη από την παράδοσή του προϊόντος στο πρόσωπο αυτό. Αν επιθυμείτε η παράδοση να γίνει μόνον σε εσάς τότε παρακαλώ να μας ενημερώσετε με σχετικό email πριν την παράδοση του προϊόντος. Πάντως η επιχείρηση δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να αρνηθεί την παράδοση στο τρίτο πρόσωπο.

δ) Σε κάθε περίπτωση κατά την παράδοση του προϊόντος θα υπογράφετε μεταξύ της επιχείρησης και του παραλήπτη ένα έντυπο που θα αποτελεί το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής του προϊόντος που θα απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την επιχείρηση. Τυχόν άρνηση υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου από εσάς (ή το τρίτο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω) θα δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση να αρνηθεί την παράδοση του προϊόντος οπότε και θα ακολουθείται η διαδικασία των εδαφίων α) και β) ανωτέρω.

2.4. Τρόπος πληρωμής σας για το μεταχειρισμένο προϊόν που θα αγοράσουμε (αν καταρτισθεί η μεταξύ μας σύμβαση κατόπιν ελέγχου του προϊόντος): Σε περίπτωση που καταρτισθεί η μεταξύ μας σύμβαση ως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6. iv) τότε η επιχείρηση θα σας καταβάλλει την Τελική Αξία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που θα επιλέξετε. Ειδικότερα:

2.4.1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας σε τράπεζα της επιλογής σας (που θα μας γνωστοποιείται κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης.

Με την κατάθεση του αντιτίμου στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό που μας γνωστοποιείτε αποσβέννυται η υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου από την πλευρά μας από την μεταξύ μας σύμβαση. Φέρετε οι ίδιοι την ευθύνη γνωστοποίησης προς εμάς ορθών και αληθινών στοιχείων για την αποπληρωμή του αντιτίμου για το προϊόν. Η καταβολή θα αποδεικνύεται από το αντίστοιχο εξτρέ ή το ηλεκτρονικό αποδεικτικό κατάθεσης στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

2.4.2. Με την αγορά προϊόντος από την Ιστοσελίδα (είτε μεταχειρισμένου είτε καινούργιου) βάσει των όρων χρήσης που διέπουν τις αγοραπωλησίες στο www.flip2store.gr. Το αντίτιμο μπορεί να καλύπτει το μέρος ή το σύνολο του ποσού αγοράς, δεν δύναται όμως να υπολείπεται του ποσού αυτού. Άρα δεν μπορεί να πιστωθεί ποσό για μελλοντικές αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και οφείλετε να εξαντλήσετε το σύνολο του ποσού στην επόμενη αγορά σας. Η εξόφληση θα γίνεται με μονομερή συμψηφισμό της Τελικής Αξίας του προϊόντος με το ποσό που αντιστοιχεί στο προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Με την αποστολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μας παρέχεται την ανέκλητη εντολή και εξουσιοδότηση για συμψηφισμό με της Τελικής Αξίας που τυχόν σας οφείλουμε με το ποσό που αντιστοιχεί στο προς αγορά προϊόν. Επισημαίνεται όμως ότι για να ολοκληρωθεί η νέα αγοραπωλησία θα πρέπει το ποσό που θα καταβάλλετε να είναι τουλάχιστον ίσο με την αξία του προϊοντος που έχετε ήδη πωλήσει στην επιχείρηση. Επίσης οφείλετε να μας καταβάλλετε και το τυχόν υπολειπόμενο ποσό για την εξόφληση του προς αγορά προϊόντος (εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο από την αξία του προϊόντος που έχει αγοράσει η ιστοσελίδα μας). Η αγοραπωλησία θα πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο εντός 2 ημερών από το email σύναψης σύμβασης μεταξύ μας, άλλως θα προβούμε σε καταβολή της Τελικής Αξίας του προϊόντος στον λογαριασμό που θα μας έχετε γνωστοποιήσει.

2.5. Φέρετε οι ίδιοι την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη εκπλήρωσης των φορολογικών σας υποχρεώσεων, της έκδοσης των κατάλληλων παραστατικών για την πώληση, την τήρηση όλων των σχετικών νόμων και προϋποθέσεων. Η επιχείρηση δεν γνωρίζει (και ούτε υποχρεούται να γνωρίζει) αν είστε ιδιώτης ή επιτηδευματίας (ανεξαρτήτως του αριθμού ή της αξίας των πωλήσεων που τελείτε προς την Επιχείρησή μας) και οφείλετε να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για να σας ενημερώσει για τις σχετικές υποχρεώσεις σας. Η Επιχείρηση πάντως θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί προς τις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με τις αγοραπωλησίες σας στο www.flip2store.gr όποτε τις ζητηθεί με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Β. Πώληση καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπολογιστών (σε όλη την Ελλάδα)

3.1 Γενικά

Επιπλέον μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης η οποία είναι εξουσιoδοτημένος διανομέας προϊόντων Apple διατίθενται προς πώληση σε εσάς είτε καινούργια προϊόντα – υπολογιστές Apple (δηλαδή προϊόντα τρίτου προμηθευτή) είτε μεταχειρισμένα προϊόντα-υπολογιστές Apple που έχουν αποκτηθεί από την Επιχείρηση κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα Α ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως

α) καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα·

β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση και αποστολή τιμολογίου τότε θεωρείστε ως «προμηθευτής» ενώ σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο και επιθυμείτε την έκδοση και την αποστολή απόδειξης τότε θεωρείστε ως «καταναλωτής».

3.2. Περιγραφή και Ιδιότητες πωλούμενων προϊόντων

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης (εξυπακούεται όλα τα ανωτέρω προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας μαζί σας).

3.3. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι

ι) Ως προς τα μεταχειρισμένα προϊόντα η περιγραφή των πωλούμενων προϊόντων και οι ιδιότητές τους έχουν προκύψει από τις απαντήσεις των αρχικών αγοραστών καθώς και από τον Τελικό Έλεγχο που είχε διενεργήσει η Επιχείρηση πριν την αγορά τους. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξακρίβωσης της κατάστασης των προϊόντων κατά τον Τελικό Έλεγχο που διενεργεί, εντούτοις αναγνωρίζετε, όμως, ότι τα προϊόντα αυτά είναι μεταχειρισμένα και δεν δύνανται επουδενί να έχουν την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του καινούργιου προϊόντος ακόμη και αν έχουν υποστεί ελάχιστες φθορές/ζημίες/ελαττώματα ή/και αν έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα από τον αρχικό αγοραστή τους. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα παρέχονται ως έχουν, χωρίς εμπορική εγγύηση και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού (fit for purpose) και δη (αλλά όχι περιοριστικά) για τον σκοπό που αναφέρεται στο αντίστοιχο καινούργιο προϊόν. Όλα τα μεταχειρισμένα προϊόντα υπάγονται στό άρθρο 45 περί μεταχειρισμένων διαφοράς ΦΠΑ περιθωρίου κερδους.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι τα μεταχειρισμένα μηχανήματα ενδέχεται να είναι επισκευασμένα και ενδεχομένως να έχει αλλαχτεί κάποιο ζωτικό τους όργανο ή να έχει επισκευαστεί κάποιο στοιχείο του κάτω από κάποιο πρόγραμμα επισκευής και αντικατάστασης της Apple ή από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή και επισκευή/αντικατάσταση από επίσημο σέρβις της Apple. Ως είναι εύλογο και κατανοητό το flip2store.gr δεν δύναται ούτε και υποχρεούται να γνωρίζει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο apple service θα μπορεί να ζητήσει και να μάθει αυτές τις πληροφορίες μετά την αγορά του προϊόντος. Η αγορά του μεταχειρισμένου προϊόντος από εσάς γίνεται εν πλήρη γνώση των ανωτέρω.

ιι) Ως προς τα καινούργια προϊόντα που αναρτώνται προς πώληση, αυτά περιλαμβάνουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουν γνωστοποιηθεί σε εμάς από τον κατασκευαστή τους. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η Επιχείρηση δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

ιιι) Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος (είτε μεταχειρισμένου είτε καινούργιου) ή εξαιτίας της μη δυνατότητας χρήσης του.

Όροι και στάδια ολοκλήρωσης της πώλησης

4.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, ο αγοραστής συμφωνεί με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή (καταναλωτή ή/προμηθευτή) αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον αγοραστή μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αγοραστή και της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:

4.2. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της πώλησης ενός προϊόντος (καινούργιου ή μεταχειρισμένου) είναι η ακόλουθη:

4.2.1. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία και περιγραφή του προϊόντος. Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη τεχνική περιγραφή του καθώς και τη δυνατότητα να κατεβάζετε εγχειρίδια (εφόσον τυχόν υπάρχουν), πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή.

4.2.2. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας καλείστε είτε να εγγραφείτε ως νέο μέλος και να αποκτήσετε Λογαριασμό Χρήστη στην Ιστοσελίδα μας (εφόσον δεν το έχετε ήδη πράξει), είτε να προχωρήσετε σε αγορά του προϊόντος μέσω της διαδικασίας fast buy συμπληρώνοντας κάθε φορά τα απαραίτητα στοιχεία. Επισημαίνεται πάντως ότι αν προηγουμένως έχετε πωλήσει στην Επιχείρηση μεταχειρισμένο προϊόν θα πρέπει ούτως ή άλλως να προχωρήσετε την διαδικασία δια μέσου του Λογαριασμού Χρήστη σας στην Ιστοσελίδα, άλλως σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταβάλλετε το αντίτιμο με συμψηφισμό της Τελικής Αξίας που έχει υπολογιστεί για την αγορά του μεταχειρισμένου προϊόντος σας, αυτό δεν θα είναι εφικτό (δηλ. αν δεν έχετε ήδη αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη).

4.2.3. Τα προϊόντα θα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» ή «Κατόπιν Παραγγελίας». Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει.

Ως προς το μήνυμα αυτό, ισχύει η ακόλουθη διάκριση:

ι) Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι Διαθέσιμο, το επιβεβαιωτικό αυτό μήνυμα περιλαμβάνει αναλυτικά την παραγγελία σας το οποίο σας ενημερώνει για την διαθεσιμότητα και τιμή του προϊόντος. Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Επιχείρησης της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και της Επιχείρησης συνάπτεται μόνον μόλις η Επιχείρηση αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά σας κατά τα ανωτέρω.

ιι) Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι «Κατόπιν Παραγγελίας» (ισχύει μόνον για τα καινούργια προϊόντα) τότε η Επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει ειδική παραγγελία από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Ως εκ τούτου. το αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας που θα λάβετε από την Επιχείρηση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την Επιχείρηση. Αντιθέτως η παραγγελία παραλαμβάνεται από την Επιχείρηση με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας από τους κατασκευαστές και ορθότητας/επικαιροποίησης τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος. Συνεπώς κατά το στάδιο αυτό η σύμβαση μεταξύ αγοραστή και της Επιχείρησης μας δεν έχει ακόμα συναφθεί. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί (όπως λ.χ. στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα) από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή που έχει καταβληθεί αποτελεί συπεμφωνημένη χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, το οποίο και θα εξοφληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα και η ορθότητα της τιμής και συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση αγοραπωλησίας.

Στην συνέχεια εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο από τον κατασκευαστή, λαμβάνετε αυτοματοποιημένο email αποδοχής της παραγγελίας σας από την Επιχείρηση, το οποίο σας ενημερώνει και για την τελική τιμή του προϊόντος και τον χρόνο παράδοσης αυτού. Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Επιχείρησης της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και της Επιχείρησης συνάπτεται μόνον μόλις η επιχείρηση αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά σας. Σε περίπτωση πάντως που η τελική τιμή του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αναγραφόταν στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο αποστολής της πρότασής σας προς σύναψη σύμβασης, τότε θα επικοινωνούμε μαζί σας με προσωπικό email για την οριστικοποίηση της σύμβασης.

4.2.4. Μέσα από την πρόσβαση σας στον Λογαριασμό Χρήστη σας με τη χρήση του μυστικού κωδικού πρόσβασης σας έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τις εκκρεμείς παραγγελίες σας, την εξέλιξή κάθε παραγγελίας, το περιεχόμενο των παραγγελιών καθώς και το ιστορικό της επικοινωνίας και των συναλλαγών του με το flip2store.gr. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας ή αλλαγή αυτής θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

4.3. Στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, η Επιχείρηση θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την σύναψη της σύμβασης με τον αγοραστή, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η λήψη της συγκατάθεσης του αγοραστή για την παραγγελία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας σας καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομίμων υποχρεώσεων μας απέναντί σας.

5.1. Τιμές των προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, ταχυδρομείου καθώς και ειδικής συσκευασίας προϊόντος κτλ. οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται σε εσάς μετά από την επιλογή του προϊόντος και του τόπου παράδοσης κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τυχόν δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας σας ή/και προμήθεια της τράπεζας της Επιχείρησης κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών.

5.2. Η Επιχείρηση διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και εσείς το αποδέχεστε, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης. Θα ενημερώνεστε για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή του προϊόντος στην ιστοσελίδα. Ιδίως για τα μεταχειρισμένα προϊόντα η τιμή έχει διαμορφωθεί σε συνέχεια του Τελικού Ελέγχου του προϊόντος που έχει προηγηθεί. Εφόσον υποβάλλετε πρόταση προς αγορά προϊόντος τούτο σημαίνει ότι αποδέχεστε ως δίκαιη και εύλογη την τιμή που έχει αναρτηθεί με βάση την περιγραφή του προϊόντος υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Πάντως μολονότι καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα εκ παραδρομής, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις τα αντιληφθούμε.

Χρόνος παράδοσης

Για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα ο χρόνος παράδοσης από 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή τους στο κούριερ για μεταφορά. Στα προϊόντα που είναι κατόπιν παραγγελίας θα σας ενημερώνουμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης με το email επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας (που εξαρτάται από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος προς εμάς από τον εισαγωγέα)

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δύναται να μεταβληθεί χωρίς ευθύνη της Επιχείρησης καθώς τα προς πώληση προϊόντα δεν κατασκευάζονται από την ίδια την Επιχείρηση αλλά από τρίτους κατασκευαστές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης της προθεσμίας παράδοσης που αρχικά είχε γνωστοποιηθεί σε εσάς, θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει είτε να μας το επισημάνετε στα σχόλια της παραγγελίας είτε να μας ενημερώσετε σχετικά με email στο info@flip2store.gr έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα.

7.1. Τρόπος Μεταφοράς και Παράδοσης

Η Επιχείρηση μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Σε σχέση με τα έξοδα μεταφοράς, αυτά θα υπολογίζονται και θα εμφανίζονται σε εσάς πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Το κόστος των μεταφορικών δύναται να αλλάζει σε μελλοντικές αγορές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης (δεν αφορά ήδη συναφθείσες συμβάσεις αγοραπωλησίας που εκκρεμεί η παράδοση).

7.2. Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά γίνεται με εταιρεία ταχυμεταφορών. Η επιλογή της επιχείρησης ταχυμεταφορών καθώς και των μεταφορικών εταιρειών μέσω των οποίων γίνονται οι αποστολές των προϊόντων, γίνεται από την ίδια την Επιχείρηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

7.3. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της επιχείρησης ταχυμεταφορών ή μέσω της μεταφορικής επιχείρησης. Η προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση ταχυμεταφορών ή η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούνται να παραδώσουν τα προϊόντα ορίζεται αποκλειστικά από τις τελευταίες αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης. Η Επιχείρηση παραδίδει τα προϊόντα στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή διαθέτει τα προϊόντα προς παραλαβή από την εταιρεία ταχυμεταφορών εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται αναλόγως των διακρίσεων του χρόνου παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις από ανωτέρα βία (όπως λ.χ. κίνηση, πορείες, κακοκαιρία κ.ο.κ.).Σας ενημερώνουμε πάντως ότι οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται εντός εργάσιμων ημερών από 10.00 έως 18.00.

8.1. Τρόπος Πληρωμής

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

α) μέσω πιστωτικής κάρτας, εφάπαξ για όλο το ποσό ή πληρωμή σε ισόποσες άτοκες δόσεις

Αναλυτικά η αποπληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας από 3 έως 12 άτοκες δόσεις.

Για προϊόντα αξίας 500 – 1000 ευρώ δύναται η αποπληρωμή με έως 3 άτοκες δόσεις.

Για προϊόντα αξίας άνω των 1001 ευρώ δύναται η αποπληρωμή με έως 12 άτοκες δόσεις.
Οι δόσεις δεν υφίστανται για χρεωστικές κάρτες.

Η έγκριση άτοκων δόσεων εξαρτάται πάντοτε απο την Τράπεζα που σας έχει εκδόσει την πιστωτική κάρτα. Ισχύει για τις κάρτες εκδοθείσες στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε το ποσόν είτε καταβάλλεται απευθείας εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο είτε αν το προϊόν είναι κατόπιν παραγγελίας, τότε δεσμεύεται προσωρινά με την υποβολή εκ μέρους σας της παραγγελίας και αποδεσμεύεται μόλις διενεργηθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 4.2.3. ιι) ανωτέρω και συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί προ της σύναψης της σύμβασης αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, η οποία και θα καταβληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα και η ορθότητα της τιμής και συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Η Επιχείρηση μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Alpha Bank: GR14 0140 3510 3510 0200 2005 118

Εθνική τράπεζα: GR96 0110 4110 0000 4116 1816 008

Τράπεζα Πειραιώς: GR85 0171 0530 0060 5314 6031 186

Eurobank: GR95 0260 6580 0001 4020 0521 561

Λάβετε υπόψη πως αν είστε κάτοχος λογαριασμού της Alpha bank ή της Εθνικής τράπεζας, θεμιτό είναι να διαλέξετε μια από τις προαναφερθείσες, για άμεση μεταφορά χρημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση που έχετε άλλη τράπεζα, η συναλλαγή απαιτεί περισσότερο χρόνο (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες) για να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από την Πολιτική της εκάστοτε τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας, η παραγγελία και η αγοραπωλησία συνολικά θα ακυρώνεται τελείως και αζημίως.

γ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος.

Το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία (ήτοι σήμερα μέχρι ποσού 500 ευρώ για πώληση σε προμηθευτές αλλά και για πώληση σε καταναλωτές). Συνεπώς, στην περίπτωση της αντικαταβολής θα πρέπει να πληρώσετε στο τερματικό POS του πρακτορείου courier που εξυπηρετήστε, με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

δ) Με την αγορά προϊόντος από την Ιστοσελίδα (είτε μεταχειρισμένου είτε καινούργιου) βάσει των όρων χρήσης που διέπουν τις αγοραπωλησίες στο www.flip2store.gr. Το αντίτιμο μπορεί να καλύπτει το μέρος ή το σύνολο του ποσού αγοράς, δεν δύναται όμως να υπολείπεται του ποσού αυτού. Άρα δεν μπορεί να πιστωθεί ποσό για μελλοντικές αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και οφείλετε να εξαντλήσετε το σύνολο του ποσού στην επόμενη αγορά σας. Η εξόφληση θα γίνεται με μονομερή συμψηφισμό της Τελικής Αξίας του προϊόντος με το ποσό που αντιστοιχεί στο προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Με την αποστολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μας παρέχεται την ανέκλητη εντολή και εξουσιοδότηση για συμψηφισμό της Τελικής Αξίας που τυχόν σας οφείλουμε με το ποσό που αντιστοιχεί στο προς αγορά προϊόν. Επισημαίνεται όμως ότι για να ολοκληρωθεί η νέα αγοραπωλησία θα πρέπει να μας καταβάλλετε και το τυχόν υπολειπόμενο ποσό για την εξόφληση του προς αγορά προϊόντος. Η αγοραπωλησία θα πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο εντός 2 ημερών από το email σύναψης σύμβασης μεταξύ μας, άλλως θα προβούμε σε καταβολή της Τελικής Αξίας του προϊόντος στον λογαριασμό που θα μας έχετε γνωστοποιήσει.

8.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

8.3. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δέον είναι να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί του την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο δέον είναι να μας το έχετε γνωστοποιήσει προηγούμενως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flip2store.gr Ωστόσο, εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι είστε εσείς ο ίδιος ή ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

8.4  Η υπηρεσία i-bank e-commerce με χρήση καρτών αποτελεί μία ασφαλή και αξιόπιστη λύση  για την πραγματοποίηση και διαχείριση των συναλλαγών πληρωμών μέσω του e-shop της επιχείρησης, δεδομένου ότι:
• Πρόκειται για ένα πλήρως πιστοποιημένο σύστημα, κατά το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI DSS.
• Υποστηρίζει συναλλαγές 3D MasterCard® SecureCode™/Verified by VISA: Εφ’ όσον ο πελάτης κάτοχος της κάρτας είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία MasterCard® SecureCode™ ή Verified by VISA της εκδότριας τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησής του μέσω του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού του.
• Επιτρέπει να μη χρησιμοποιείται ο αριθμός της κάρτας στο site της επιχείρησης σε επόμενη συναλλαγή,μέσω του «Tokenization», λειτουργίας κατά την οποία ο αριθμός της κάρτας μετατρέπεται σε μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό (token).  Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει συναλλαγές αγοράς, χωρίς κάθε φορά να πληκτρολογεί εκ νέου τον αριθμό της κάρτας του. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση δεν διαχειρίζεται στοιχεία καρτών και συνεπώς ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του PCI DSS, ενώ ταυτόχρονα  η εξυπηρέτηση των πελατών σας είναι σημαντικά βελτιωμένη.

Υπαναχώρηση (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)

 9.1. Γενικά

Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την αγοραπωλησία προϊόντος από το flip2store.gr (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που είτε εσείς είτε ένα πρόσωπο που μας υποδείξατε απέκτησε τη φυσική κατοχή του προϊόντος.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (Υπόδειγμα).

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

9.2.Συνέπειες της υπαναχώρησης

α) Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.3. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

β) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τμήμα της αρχικής παραγγελίας σας τα μεταφορικά που θα σας επιστρέψουμε θα είναι το ποσοστό της δαπάνης αποστολής του προϊόντος που αντιστοιχεί αναλογικά στον όγκο και στο βάρος των προϊόντων που τελικά επιστρέφετε, ενώ αν έχετε επιλέξει τρόπο μεταφοράς διάφορο του στάνταρντ τρόπου μεταφοράς τότε, η πρόσθετη επιβάρυνση θα παρακρατηθεί από εμάς. Επίσης δεν σας επιστρέφεται το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συσκευασίας του προϊοντος (handling).

γ) Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

δ) Eσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών βάσει του τρόπου μεταφοράς που θα επιλέξετε κατά την κρίση σας και φέρετε τον κίνδυνο της παράδοσης του προϊόντος μέχρι την παράδοσή του στην διεύθυνση παράδοσής μας Κνωσσού 6, 123 51 Αγία Βαρβάρα.

9.3 Φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την επιχείρηση μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει δεκτό προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης όταν έχει ανοιχθεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που αγοράσατε οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ flip2store.gr

Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

10.1 Επισημαίνουμε ότι ως συνομολογημένες ιδιότητες των μεταχειρισμένων προϊόντος που πωλούνται από το flip2store.gr είναι οι ιδιότητες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και ότι σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα αυτά ως μεταχειρισμένα παρουσιάζουν ήδη πραγματικά ελαττώματα, ορισμένα εκ των οποίων δεν ήταν δυνατόν να διαγνωστούν στον Τελικό Έλεγχο αλλά είναι σύμφυτα με την προγενέστερη χρήση του προϊόντος

10.2. Ως προς τα καινούργια προϊόντα σας δηλώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες όπως αναγράφονται στην περιγραφή του κατασκευαστή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω άρθρο 9 – λινκ, εφόσον είστε καταναλωτής), σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς μας στο τηλέφωνο +30 212 10 44 200,+30 211 01 27 327 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@flip2store.gr προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Επίσης αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε εσάς λείπει συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, δικαιούστε αντί για τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να απαιτήσετε αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσετε αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα της επιχείρησης.

Εγγυήσεις

Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο με την ειδική σφραγίδα της Eπιχείρησης κατά την πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

12.1 Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα ή υπηρεσίες. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η επιχείρηση αποκλείει ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε υλικού- προϊόντος αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η επιχείρηση έχει δώσει εμπροθέσμως.

12.2. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη για να αποκλείσουμε την αγορά από την εταιρεία μας μεταχειρισμένων προϊόντων που έχουν αποκτηθεί παρανόμως ή κακόπιστα και άρα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση πώλησης παρανόμως αποκτηθέντως μεταχειρισμένου προϊόντος που αγόρασε ως καλόπιστος τρίτος αγοραστής.

12.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

12.4 Η επιχείρηση και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα. Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

12.5. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην επιχείρηση από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, ή για ψευδή ή μη ορθά στοιχεία που προσκομίζει στην Επιχείρηση ή για ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που προβαίνει.

13.1 Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

13.2. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η καταστροφή δεδομένων, η πρόσκληση δυσαρέσκειας σε άλλους χρήστες, η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια να επηρεαστεί η επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο χρήστης απόκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Σας γνωρίζουμε ότι η Επιχείρηση θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

13.3. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται από από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη. Η σύνδεσή με την Ιστοσελίδα γίνεται υπό τους παρόντες όρους με μέσα και παρόχους που έχετε επιλέξει οι ίδιοι. 

13.4. H σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της επιχείρησης, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υφίσταται. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

14.1. Η ιστοσελίδα www.flip2store.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Eπιχείρησης μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην επιχείρηση είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

14.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση για το περιεχόμενο στο οποίο αποκτάται πρόσβαση μέσω της ενότητας “download”. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η επιχείρηση ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την επιχείρηση είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της επιχείρησης ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η επιχείρηση.

14.3. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας

Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα μας μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η Eπιχείρηση δεν φέρει ουδεμία απόκλιση σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα. Επισημαίνεται πάντως οτι οι φωτογραφίες των μεταχειρισμένων μηχανημάτων είναι οι πραγματικές αλλά δεν είναι εφικτό να αποτυπωθούν όλα τα ελαττώματα, αν και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προς τούτο.

14.4. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων  από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

14.5. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα

Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της επιχείρησης. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

14.6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η επιχείρηση διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα flip2store.gr Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

14.7. Aπαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής, εγχειριδίων) της Ιστοσελίδας της επιχείρησης και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της επιχείρησης ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η επιχείρηση παύει να ισχύει.

Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών

Υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την επιχείρηση με άλλο τρόπο πέραν τους ανωτέρω αναφερόμενους. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την επιχείρηση και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της επιχείρησης, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλο της. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Πολιτική απορρήτου

Η επιχείρηση μας τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας.

α) Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

i) Με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας των παραγγελιών σας, τη δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των παραγγελιών σας και την δυνατότητα αξιοποίησης όλων των υπηρεσιών και των προνομίων μέλους μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ώστε να γίνεται μέλος της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της επιχείρησης παραμένουν αποθηκευμένα. Άπαντα τα στοιχεία που σας ζητούμε είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης ο καθορισμός και η χρήση του μυστικού κωδικού πρόσβασής σας στον Λογαριασμό Χρήστη σας τον οποίο οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να αλλάζετε τον κωδικό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να μας ενημερώσετε με αποστολή email σε περίπτωση απώλειας, διαρροής, ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού σας ή εισόδου στον Λογαριασμό Χρήστη σας. Διαφορετικά οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη λάβει χώρα με τη χρήση του μυστικού σας κωδικού ευλόγως θεωρείται από την Επιχείρηση ως προερχόμενη από εσάς.

ii) Έχετε τη δυνατότητα κλεισίματος του Λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email info@flip2store.gr Προσοχή το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί προς την Επιχείρηση μας από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.

β) Καταχώρηση ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην επιχείρηση είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η επιχείρηση μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την ολοκλήρωση τόσο της πρότασης προς πώληση των προϊοντων που υποβάλλετε προς την επιχείρηση όσο και για την διευθέτηση των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για τον σκοπό αυτό οφείλετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της επιχείρησης μας οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση ή επικοινωνία που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει είτε όταν συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2. ανωτέρω είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού χρήστη είτε για την διενέργεια fast buy θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγγράφως εγκαίρως). Η επιχείρηση μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από εσάς εκτός από την αναφερόμενη στο άρθρο 2.2 ανωτέρω κατά την παραλαβή του προϊόντος προς έλεγχο στην Εγκατάστασή μας από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

γ) Ρητή συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς για την χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

δ) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την επιχείρηση και της επικοινωνίας μας με εσάς. Σκοπός είναι η συλλογή τους για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την επιχείρηση κατά το στάδιο της δημιουργίας λογαριασμού είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την διενέργεια των αγορών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την παροχή των προσφερόμενων από την επιχείρηση μας υπηρεσιών. Σας γνωρίζουμε ότι διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997.

Η επιχείρηση μας δεν ανακοινώνει σε κανένα τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και

ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε επιχείρηση μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την επιχείρηση μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην επιχείρηση μας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης που τελεί υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η επιχείρηση έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεδομένου ότι κατά την δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της επιχείρησής μας.

ε) Newsletters

Κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές και νέα προϊόντα μέσω email καθώς επίσης και να λαμβάνετε το flip2store.gr newsletter μέσω email. Στην περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω επιλογή, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να αποστέλλονται τα ανωτέρω. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε εγγραφή του χρήστη στη λίστα των προσώπων που θα λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία καθώς και στην διαγραφή χρήστη από αυτή, αναιτιολογήτως, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την λήψη μηνυμάτων οποτεδήποτε.

Στ) Cookies

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη στην ιστοσελίδα της, για το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση εντός της ιστοσελίδας, το url του χρήστη, το χρόνο παραμονής του στην ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω στοιχεία η Επιχείρηση θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποστείλει στον χρήστη στοχευμένη ενημέρωση καθώς επίσης και για λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την επιχείρηση για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies δια μέσου του browser που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη όμως, πως δίχως τα cookies δεν θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον όλα τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στον πάροχό σας, παρακαλούμε μεταβείτε στην κατάλληλη σύνδεση παρακάτω:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Τροποποίηση

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας αναιτιολογήτως.

Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Παραίτηση

20.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η επιχείρηση είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη.

20.2. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

22. Ολόκληρη η σύμβαση

22.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την επιχείρηση και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την επιχείρηση. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος).

22.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

22.3 Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

Δωρεάν μεταφορικά εντός Αττικής!Για αγορές άνω των 90€Δείτε τα Προϊόντα